chủ đầu tư và cấp giấy chứng nhận đầu tư Gold Tower 275 Nguyễn Trãi

Cùng dắt tay nhau lên Tà Xùa để săn mây trong đầu xuân năm mới
06/01/2018
Khác biệt giữa sinh đẻ thường và Lamas , ẩm thực ăn uống
10/01/2018

Khi thực hiện Dự án Gold Tower 275 Nguyễn Trãi một khu ở, Gold Tower 275 Nguyễn Trãi được UBND tỉnh cho phép lập quy hoạch 1/500 và Lập Dự án đầu tư xây dựng. Các bác cho Gold Tower 275 Nguyễn Trãi hỏi vậy liệu như thế có thể coi là được phép làm Chủ đầu tư Dự án đó chưa?? Có văn bản nào qui định rõ về việc đó ko? Việc giao làm chủ đầu tư có văn bản riêng, quy trình chung đối với các DA thuộc UBND Tỉnh quản lý là doanh nghiệp xem xét đề xuất xin làm CĐT – UBND chấp thuận nguyên tắc – giao triển khai lập DA và tiến hành các bước nghiên cứu: Lập DA ĐT, tổ chức lập QH 1/500 trình duyệt – UBND quyết định phê duyệt QH, phê duyệt DA và giao CĐT triển khai các bước tiếp theo: thủ tục dất đai, thiết kế. ai đã từng làm với Sở KHĐT Hà Nội cho mình hỏi với:
Công trình của mình đã có thỏa thuận xong với Sở QHKT, mình phải làm già với sở KHĐt và hồ sơ cần những gì ( Xin giao làm chủ đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư). Mình không hiểu cần phải làm gì với Sở này, ai đã làm qua giải thích giúp mình với và hồ sơ yêu cầu những gì nữa?

1.Chấp thuận lần đầu cho nhà đầu tư nghiên cứu lập dự án đầu tư tại địa điểm xác định.
2. Thẩm định, phê duyệt/trình phê duyệt dự án đầu tư ( nếu có)
3. Cấp giấy Chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư trong nước.

Nếu dự án của bạn không thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước thì thủ tục liên quan đến Sở KHĐT chỉ xin đăng ký dự án đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư.
Còn nếu dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước thì liên quan rất nhiều từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và kết thúc dự án như trình thẩm định phê duyệt dự án, bố trí kế hoạch vốn, báo cáo giám sát thực hiện dự án đầu tư,…

Leave a Reply